ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2565 TCAS 2566 แนะนำหลักสูตรและการรับเข้า (ปริญญาตรี โครงการปกติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 แนะนำหลักสูตรและการรับเข้า (ปริญญาตรี โครงการปกติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 25... อ่านเพิ่มเติม
3 ต.ค. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ... อ่านเพิ่มเติม