ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

1

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2566 (25 ก.ย. 2566)

ดาวโหลด แบบฟอร์มขอทุนภัยพิบัติ-1695640507.pdf

อ่านเพิ่มเติม

2

ทุนการศึกษา รับสมัครทุนการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 (29 ส.ค. 2566)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยคณะวารสา...

อ่านเพิ่มเติม

3

ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (13 ก.ค. 2566)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเงินทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ชั้...

อ่านเพิ่มเติม

4

ทุนการศึกษา ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) (13 ก.ค. 2566)

ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) คุณสมบัติ เป็นน...

อ่านเพิ่มเติม

5

ทุนการศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือก นศ.โครงการแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (30 ม.ค. 2566)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศ...

อ่านเพิ่มเติม

6

ทุนการศึกษา รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ภาค 2/2565 (5 ต.ค. 2565)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญ...

อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

วันที่ ประเภททุน รายการทุน รายละเอียด
25 ก.ย. 2566 ทุนภายใน ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวโหลด แบบฟอร์มขอทุนภัยพิบัติ-1695640507.pdf อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2566 ทุนภายใน รับสมัครทุนการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยคณะวารสา... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2566 ทุนภายนอก ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเงินทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ชั้... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2566 ทุนภายนอก ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) คุณสมบัติ เป็นน... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
30 ม.ค. 2566 ทุนภายนอก เปิดรับสมัครคัดเลือก นศ.โครงการแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศ... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด