ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

1

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 50,000 บาท (4 ม.ค. 2567)

เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนดมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา90 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ป...

อ่านเพิ่มเติม

2

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2566 (25 ก.ย. 2566)

ดาวโหลด แบบฟอร์มขอทุนภัยพิบัติ-1695640507.pdf

อ่านเพิ่มเติม

3

ทุนการศึกษา รับสมัครทุนการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 (29 ส.ค. 2566)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยคณะวารสา...

อ่านเพิ่มเติม

4

ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (13 ก.ค. 2566)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเงินทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ชั้...

อ่านเพิ่มเติม

5

ทุนการศึกษา ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) (13 ก.ค. 2566)

ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) คุณสมบัติ เป็นน...

อ่านเพิ่มเติม

6

ทุนการศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือก นศ.โครงการแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (30 ม.ค. 2566)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศ...

อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

วันที่ ประเภททุน รายการทุน รายละเอียด
4 ม.ค. 2567 ทุนภายนอก ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 50,000 บาท เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนดมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา90 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ป... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2566 ทุนภายใน ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวโหลด แบบฟอร์มขอทุนภัยพิบัติ-1695640507.pdf อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2566 ทุนภายใน รับสมัครทุนการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยคณะวารสา... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2566 ทุนภายนอก ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเงินทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ชั้... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 2566 ทุนภายนอก ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) คุณสมบัติ เป็นน... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด