ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 2/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการรับสมั... อ่านเพิ่มเติม
8 พฤษภาคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 3/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ... อ่านเพิ่มเติม
8 พฤษภาคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 3/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ... อ่านเพิ่มเติม
2 มกราคม 2566 แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ออนไลน์) ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนต... อ่านเพิ่มเติม