ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
26 มีนาคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต... อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 1) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต... อ่านเพิ่มเติม
7 มีนาคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 2/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำ... อ่านเพิ่มเติม
7 มีนาคม 2567 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 2/2567 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำ... อ่านเพิ่มเติม
15 มกราคม 2567 Announcement for International Lecturer (B.J.M. program) No. 1/2024 Submit applications now until April 30, 2024For more information, please contact the Human Resources... อ่านเพิ่มเติม
2 มกราคม 2566 Download: Application Form for External Lecturer (English Program) Download:Application Form For Faculty Position (Faculty of Journalism and Mass Communication):Intern... อ่านเพิ่มเติม