ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
5 เมษายน 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)... อ่านเพิ่มเติม
11 มีนาคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 1/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิช... อ่านเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3... อ่านเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2... อ่านเพิ่มเติม
6 กุมภาพันธ์ 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาล... อ่านเพิ่มเติม
19 มกราคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลั... อ่านเพิ่มเติม