ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
22 กันยายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ส... อ่านเพิ่มเติม
22 กันยายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ส... อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง ประกาศ... อ่านเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนและกำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุ... ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับวุฒิที่ขาดแคลน ครั้... อ่านเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว... ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง ประกาศ... อ่านเพิ่มเติม
15 มิถุนายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิ... ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับวุฒิที่ขาดแคลน ครั้... อ่านเพิ่มเติม