ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
15 กรกฎาคม 2567 ผลการคัดเลือก อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 2/2567 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 2/256... อ่านเพิ่มเติม
10 กรกฎาคม 2567 ผลการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 1) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2567 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 1) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/... อ่านเพิ่มเติม
2 พฤษภาคม 2567 ผลการคัดเลือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชากา... อ่านเพิ่มเติม
14 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการคัดเลือก อาจารย์ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย... อ่านเพิ่มเติม
3 พฤศจิกายน 2566 ผลการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 1) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย... อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2566 ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/256... อ่านเพิ่มเติม