ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
14 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการคัดเลือก อาจารย์ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย... อ่านเพิ่มเติม
3 พฤศจิกายน 2566 ผลการคัดเลือก อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 1) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย... อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2566 ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/256... อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2566 ผลการคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณว... อ่านเพิ่มเติม
30 มิถุนายน 2566 ผลการคัดเลือก อาจารย์ ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อส... อ่านเพิ่มเติม
4 เมษายน 2566 ผลการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อส... อ่านเพิ่มเติม