ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
26 กันยายน 2566 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สา... อ่านเพิ่มเติม
26 กันยายน 2566 รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 2) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 2/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สา... อ่านเพิ่มเติม
4 กันยายน 2566 รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สา... อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2566 Announcement for a faculty position (B.J.M. program) No. 2/2023 Announcement of Faculty of Journalism and Mass CommunicationOn the Call for Applications: Faculty Po... อ่านเพิ่มเติม
30 สิงหาคม 2566 รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สา... อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2566 รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สา... อ่านเพิ่มเติม