ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

1

โครงการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ (1 ม.ค. 2566)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ

อ่านเพิ่มเติม

2

โครงการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ (1 ม.ค. 2566)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
Thammasat university announcement of eligible candidates for the Thummasat international student recruitment program academic year 2022 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวการรับสมัครจากกองวิเทศสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ เข้าสู่เว็บไซต์

วิเทศสัมพันธ์

วันที่ โครงการ รายละเอียด
7 ก.ค. 2566 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (ระดับคณะ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์ฯ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ระดับ... อ่านเพิ่มเติม