บริการสถานที่

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์สําหรับนักศึกษา บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทของผู้ขออนุญาตและรายละเอียด

ศูนย์รังสิต

ห้องสตูดิโอ 1 ผลิตรายการโทรทัศน์

ห้องสตูดิโอ 1 ผลิตรายการโทรทัศน์     สตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital) ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์     ขนาดพื้นที่ 18 x 18 เมตร ความสูง 8 เมตรหน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิ...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องสตูดิโอ 2-3 ผลิตรายการประเภทต่าง ๆ

ห้องสตูดิโอ 2-3 ผลิตรายการประเภทต่าง ๆ     สตูดิโอสำหรับผลิตรายการประเภทต่างๆ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์      ขนาดพื้นที่ 11 x 18 เมตร ความสูง 8 เมตรหน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้      กรณี...

อ่านเพิ่มเติม
โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์

โรงภาพยนตร์วารสารศาสตร์     มีระบบเครื่องฉายและเครื่องเสียงที่ทันสมัยและครบวงจร ความจุมากกว่า 100 ที่นั่ง พร้อมให้บริการบุคคลทั้งภายในและภายนอกหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์      ขนาดพื้นที่ 15 x 21 เมตร จำนวน 160 ที่นั่ง หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (ค...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย     เหมาะสำหรับการฝึกอบรม สัมมนา หรือเพื่อกิจกรรมอื่น ๆหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์     หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       - ห้องบรรยาย ขนาดน้อยกว่า 50 คน          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600  บาท       - ห้องบรรยาย ...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพ

ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพ MC305 สตูดิโอสำหรับถ่ายภาพ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ ขนาดพื้นที่ 6 x 8 เมตร หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 1,300 บาท หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัตราค่าเช่า ชั่ว...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องบันทึกเสียง

ห้องบันทึกเสียงและห้องผสมเสียง     ห้องบันทึกเสียงและห้องผสมเสียงที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทัยสมัย ที่ตอบสนองต่อความต้องการหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์     ห้องบันทึกเสียงภาพยนตร์  MC313 ขนาดพื้นที่ 3 x 4 เมตร        หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ท่าพระจันทร์

ห้องบรรยาย F418

ห้องภายในอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปีชั้น 4 ห้อง F 418 (ห้องบรรยาย) ขนาด 40 ที่นั่งหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     - ขนาดน้อยกว่า 50 คน        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600  บาท     - ขนาด 50-70 คน          ...

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อใช้บริการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์สําหรับนักศึกษา บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทของผู้ขออนุญาตและรายละเอียด
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2696-6215
โทรสาร 0-2696-6218