บริการสถานที่

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์สําหรับนักศึกษา บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทของผู้ขออนุญาตและรายละเอียด

ศูนย์รังสิต

โถง/ลาน

โถง/ลาน พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ     เป็นพื้นที่โล่ง เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ มีพื้นที่ให้ใช้สอยที่หลากหลาย พร้อมให้บริการบุคคลภายนอกและภายในหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์     หน่วยงานภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมวันละ 4,000 บาทหมายเหตุ ราคาไ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ท่าพระจันทร์

ห้องประชุม JM201

ห้องภายในอาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ ท่าพระจันทร์ชั้น 2 ห้อง JM 201 (ห้องประชุม) ขนาด 19  ที่นั่งหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     - ขนาดน้อยกว่า 50 คน        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600  บาท     - ขนาด 50-...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องบรรยาย JM203

ห้องภายในอาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ ท่าพระจันทร์ชั้น 2 ห้อง JM 203 (ห้องบรรยาย) ขนาด 70 ที่นั่งหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     - ขนาดน้อยกว่า 50 คน        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600 บาท     - ขนาด 50-70 ...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องบรรยาย JM401

ห้องภายในอาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ ท่าพระจันทร์ชั้น 4 ห้อง JM 401 (ห้องบรรยาย) ขนาด 80 ที่นั่งหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     - ขนาดน้อยกว่า 50 คน        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600  บาท     - ขนาด 50-7...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องประชุมใหญ่ JM402

ห้องภายในอาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ ท่าพระจันทร์ ชั้น 4 ห้อง JM402 (ห้องประชุมขนาดใหญ่) ขนาด 136 ที่นั่ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์ หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ขนาดน้อยกว่า 50 คน อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600 บาท -...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องบรรยาย F407

ห้องภายในอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปีชั้น 4 ห้อง F 407 (ห้องบรรยาย) ขนาด 120  ที่นั่งหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     - ขนาดน้อยกว่า 50 คน        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600  บาท     - ขนาด 50-70 คน        ...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องบรรยาย F409

ห้องภายในอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปีชั้น 4 ห้อง F409 (ห้องบรรยาย) ขนาด 96 ที่นั่งหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     - ขนาดน้อยกว่า 50 คน        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600  บาท     - ขนาด 50-70 คน           ...

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อใช้บริการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์สําหรับนักศึกษา บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทของผู้ขออนุญาตและรายละเอียด
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2696-6215
โทรสาร 0-2696-6218