ห้องสตูดิโอ 1 ผลิตรายการโทรทัศน์

ห้องสตูดิโอ 1 ผลิตรายการโทรทัศน์

     สตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital) ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ


หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

     ขนาดพื้นที่ 18 x 18 เมตร ความสูง 8 เมตร


หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้

      กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ

          1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 06.00 - 18.00 น. ราคา 13,050 บาท

          2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 18.00 - 24.00 น. ราคา 8,800 บาท

          3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 00.00 - 06.00 น. ราคา 8,800 บาท


      กรณีไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ

          1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 06.00 - 18.00 น. ราคา 5,750 บาท

          2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 18.00 - 24.00 น. ราคา 5,150 บาท

          3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 00.00 - 06.00 น. ราคา  5,150 บาท


หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้

      กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ

          1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 06.00 - 18.00 น. ราคา 15,000 บาท

          2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 18.00 - 24.00 น. ราคา 10,750 บาท

          3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 00.00 - 06.00 น. ราคา 10,750 บาท


       กรณีไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ

          1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 06.00 - 18.00 น. ราคา 7,700 บาท

          2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 18.00 - 24.00 น. ราคา 7,100 บาท

          3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 00.00 - 06.00 น. ราคา 7,100 บาท


หมายเหตุ ราคาไม่รวมอุปกรณ์และผู้ดูแล


สิ่งอำนวยความสะดวก

      - ห้องแต่งตัว

      - ห้องน้ำในตัว

      - ไฟส่องสว่าง


สถานที่ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต