ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

1

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 50,000 บาท (4 ม.ค. 2567)

เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนดมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา90 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ป...

อ่านเพิ่มเติม

2

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2566 (25 ก.ย. 2566)

ดาวโหลด แบบฟอร์มขอทุนภัยพิบัติ-1695640507.pdf

อ่านเพิ่มเติม

3

ทุนการศึกษา รับสมัครทุนการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 (29 ส.ค. 2566)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยคณะวารสา...

อ่านเพิ่มเติม

4

ทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (13 ก.ค. 2566)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเงินทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ชั้...

อ่านเพิ่มเติม

5

ทุนการศึกษา ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) (13 ก.ค. 2566)

ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) คุณสมบัติ เป็นน...

อ่านเพิ่มเติม

6

ทุนการศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือก นศ.โครงการแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (30 ม.ค. 2566)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศ...

อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา

วันที่ ประเภททุน รายการทุน รายละเอียด
30 ม.ค. 2566 ทุนภายนอก เปิดรับสมัครคัดเลือก นศ.โครงการแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศ... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2565 ทุนภายนอก รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ภาค 2/2565 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญ... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
5 ส.ค. 2565 ทุนภายนอก ทุนการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
ยังไม่เปิดรับสมัคร - การยืมอุปกรณ์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) คอมพิวเตอร์พกพา Notebook เพื่อการเรียน หลักเกณฑ์การพิจารณาการยืม-คืน อุปกรณ์ ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ IPAD หรือ Notebook ใช... อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด