ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
22 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล... อ่านเพิ่มเติม
20 ตุลาคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแ... อ่านเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแ... อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อ... ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส... อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล... อ่านเพิ่มเติม
25 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล... อ่านเพิ่มเติม