ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
27 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการปร... อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ... อ่านเพิ่มเติม
22 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ... อ่านเพิ่มเติม
20 ตุลาคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร... อ่านเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร... อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อ... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน... อ่านเพิ่มเติม