Procurement

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Date Subject Detail
27 May 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการปร... Read more
25 April 2024 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ... Read more
22 January 2024 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ... Read more
20 October 2023 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร... Read more
25 July 2023 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร... Read more
19 May 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อ... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน... Read more