คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

To produce graduates with academic knowledge and skills in Journalism and Mass Communication, able to analyze, synthesize and critique in order to develop a body knowleadge of Journalism and Mass Communication, effectively in work Aware of morality, ethics, responsibility and public conscience, as well as being a leader, knowledgable and up-to-date with modern technology.

Aiming to be a leading institute in producing professionals and research in Journalism, media and communications to contribute to the country's development strategy and solve social problems, be recognized both national and international.

JC

1

Program Bachelor's Degree (Regular)

Bachelor of Arts Program in Journalism

Read more
BJM

2

Program Bachelor's Degree (International Program)

Bachelor of Arts Program in Journalism (Media Studies) (International Program)

Read more
PhD

3

Program Doctoral's Degree (Regular)

Doctor of Philosophy (Media and Communication)

Read more
MA

4

Program Master's Degree (Regular)

Master of Arts (Communication Studies)

Read more
MCA

5

Program Master's Degree (Special)

Master of Arts (Media and Content Administration)

Read more
MCM

6

Program Master's Degree (Special)

Master of Arts (Corporate Communication Management)

Read more

Education and Service Guidance

Current Student
Basic systems and services for current student Read more
Application
Enrollment information Read more
Academic Calendar
Faculty of Journalism and Mass Communication academic year Read more
Scholarship
Scholarship Announcement and Applicant Requirements Read more

News

View all
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดโครงการอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “บ้านฉัน...พัทยา”

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดโครงการอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการหนังสามัญประจำบ้าน ปี พ.ศ.2567 เล่าเรื่องราวในชุมช...

Read more
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมคณะวารสารศาสตร์ฯ และหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2567 รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพญ.ณัฏฐิรา สุขสุเดช และผศ.ดร.รัชฎา...

Read more
คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่ว...

Read more
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยนายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร...

Read more
คณะครูและนักเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครูและนักเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมคณะวารสาร...

Read more
คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงานบริษัท เกียร์เฮด จำกัด เพื่อศึกษาการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ นำโดยผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เข้าศึกษาดูงาน...

Read more