Procurement

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา

Date Subject Detail
1 May 2023 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อง Read more