รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
ที่หมวดบริหารงานบุคคล ห้องงานบริหารและธุรการ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 0 2696 6216