รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 2/2567

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่ https://jc.tu.ac.th/th/recruitment-news/recruitment/364