รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (ประจำโครงการ B.J.M.) ครั้งที่ 2/2566

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566

ปฏิบัติงานประจำโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ
ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2696-6216

 
  • แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) สายสนับสนุนวิชาการ (PDFWORD