ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
26 มีนาคม 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567) อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศ ณ วันที่25 เมษายน 2566) อ่านเพิ่มเติม