หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดงานเสวนา “Click & Consequences: Reunderstanding Social Media Consumption Overloaded”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Click & Consequences: Reunderstanding Social Media Consumption Overloaded” เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการใช้โซเชียลมีเดียที่มากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงต้องการส่งต่อความห่วงใยถึงเด็กและเยาวชนในเจนเนอเรชันอัลฟา (Generation Alpha) โดยได้รับเกียรติจาก คุณแม่แคท เจ้าของช่อง TikTok @sooahandsooho ดร.สุววุฒิ วงศ์เศรษฐวาส เจ้าของเพจ นักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่ง คุณมิเคลล่า โอลิเวียร์ เบเกอร์ (miQuella) วง MXFRUIT ร่วมวงเสวนา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย ณ JC CINEMA คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

คำสำคัญ