หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดงานเสวนา "The Digital Strategies of Tomorrow 2023"

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา "The Digital Strategies of Tomorrow 2023" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และแนวทางด้านกลยุทธ์ดิจิทัล และสร้างแรงบันดาลใจการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ในยุคแห่งเทคโนโลยี โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ Ms.Orathai Maneechot Strategy Director Ogilvy, Mr.Supapong Kitiwattanasak Co-Founder and Business Development Advisor Urban Mobility Tech Co. Ltd., Mr.Luís Carvalho Regional Director of E-Commerce and Distribution - Asia Minor Hotels, Ms.Vasita Jirathiyut Marketing and Fundraising Manager Bangkok Art and Culture Centre, Ms.Nattachar Kijmoke Representative Editor Thai News Network (TNN) และ อ.ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์ หัวหน้าสาขาวิชาสื่อศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาสื่อศึกษา ร่วมงานเสวนา ณ JC CINEMA คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และถ่ายทอดสดทางเพจ JC Thammasat
 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง : https://www.facebook.com/JCThammasat/videos/346648778048523
 
 

คำสำคัญ