กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดงานเสวนา "Ai ช่วย หรือ ฉุด คนทำงานด้านสื่อ"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดงานเสวนาในหัวข้อ "Ai ช่วย หรือ ฉุด คนทำงานด้านสื่อ" กับคนทำงานและผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา โดยได้รับเกียรติจากคุณเมริยา ค้ำกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของ Youtube ช่อง Marketing Mayri การตลาดเข้าใจง่าย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และคุณศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมวงเสวนาพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Ai ที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงานด้านสื่อสารมวลชน ณ ห้อง MC210 อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และถ่ายทอดสดทางเพจ JC Thammasat
 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง : www.facebook.com/share/v/5W9L6buAWxehrk5k/?mibextid=K8Wfd2
 
 

คำสำคัญ