คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมมือกับบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค สร้างความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการจัดแสงดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คุณชยานนท์ อุลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ร่วมพูดคุยกับผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะผู้บริหารและอาจารย์กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือต่อทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดแสงดิจิทัลหรือ Digital Light Control (DLC) โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาและแสวงหาแนวทางในการสร้างบุคลากรด้านสายงานผลิตในมิติที่ขาดแคลนต่อไป
 
 

คำสำคัญ