อ.รุ่ย จาง

ความสนใจ

 • cross-cultural communication
 • digital culture and digital future
 • media and culture analysis
 • ethics in journalism
 • future of journalism
 • Email

  ruizhang@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  MASTER OF ARTS GLOBAL MEDIA AND CULTURAL INDUSTRIESLOUGHBOROUGH UNIVERSITY 2556
  MASTER OF ARTS COMMUNICATION
  RENMIN UNIVERSITY OF CHINA2547
  BACHELOR OF ARTS HISTORY
  RENMIN UNIVERSITY OF CHINA2545