อ.เรย์ ถิง-ชุน หว่อง

ความสนใจ

 • Visual Journalism
 • Documentary Production
 • Communication for Development
 • Media Business Management
 • Political Communication on Social Media
 • PR/Corporate Communication
 • Media Convergence/Synergy
 • Email

  raywang1@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  MASTER OF SCIENCE GLOBAL MEDIA AND COMMUNICATIONS (LSE AND FUDAN)
  LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
  2556
  BACHELOR OF ARTSCOMMUNICATION / CHINESETRINITY UNIVERSITY2553