อ.ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์

ความสนใจ

 • New Media (Social Media, Digital Media, Traditional Media)
 • Digital Marketing
 • Media Communication / PR, Sociology
 • Gamification, Psychology
 • Blockchain Applications
 • New Technologies
 • Visual Storytelling
 • all things digital
 • Email

  sascha-f@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  MASTER OF SCIENCE
  INFORMATION SYSTEMS, ELECTRONIC COMMERCE, ONLINE MARKETINGUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WüRZBURG2552
  CERTIFICATIONPRESENTATION AND RHETORICS
  UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCESUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WüRZBURG
  2549