รศ.รุจน์ โกมลบุตร

ความสนใจ

  • หนังสือพิมพ์
  • สิทธิเสรีภาพ
  • เพศวิถี
  • การคุ้มครองผู้บริโภค
  • การพัฒนาชุมชน
  • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

Email

blue_ruj@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
master of arts Communication Policy Studies City University of London 2538
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532

 

 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย
- รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร. (2562) บทเรียนของสื่อสถาบันในการรายงานเหตุการณ์ การกู้ภัยนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่า อะคาเดมี ติดในถ้า วนอุทยานถ้า หลวง-ขุนน้านางนอน จังหวัดเชียงราย
- รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร. (2560) ผลกระทบของแหล่ง ข่าวที่ถูกสื่อมวลชนละเมิดสิทธิ์