ผศ. ดร.อนุชา ทีรคานนท์

ความสนใจ

  • - การสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม
  • - สื่อสารองค์กร
  • - การสื่อสารระหว่างประเทศ

Email

tanucha@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Doctor of Philosophy Journalism Southern Illinois University 2543
Master of Science Journalism West Virginia University 2539
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532