คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริหารด้านสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งเน้นบริการที่เน้นเลิศด้านคุณภาพการให้บริการและนวัตกรรม โดยมีกำหนดเปิดให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป