คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยนายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 91 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 90 ปี เพื่อเฉลิมฉลองและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมธำรงและสืบสานไว้ซึ่งปณิธาน "มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน" ที่มีบทบาทรับใช้สังคมมาตลอด 9 ทศวรรษ ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์