คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงานบริษัท เกียร์เฮด จำกัด เพื่อศึกษาการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ นำโดยผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เข้าศึกษาดูงานบริษัท เกียร์เฮด จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณชยานนท์ อุลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการจัดแสงดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่อไป