โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม “Welcome to JC Thammasat” ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม “Welcome to JC Thammasat” เพื่อต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ ประธานหลักสูตรการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) ผศ.ดร.โมไนยพล รณเวช ประธานหลักสูตรการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) และผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท กล่าวต้อนรับ รวมทั้งยังมีนักศึกษารุ่นพี่จากทั้งสองหลักสูตรมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย