คณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สศส. และเครือข่ายพันธมิตร ลงนาม MOU โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์สร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อ.ดร.บัณฑูร พานแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี โดย ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการ สศส. และองค์กรเครือข่ายพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบนิเวศน์สร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาอุตสาหกรรมคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาโลกเสมือนจริง (CEA Virtual Production Lab) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC กรุงเทพฯ