คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เยี่ยมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คุณพรพรรณ สุขน้อย หัวหน้าหมวดวิเทศสัมพันธ์และการบริการสาธารณะ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมทั้งพาคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในอาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) และโรงภาพยนตร์คณะวารสารศาสตร์ฯ