คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทบีอีซีเวิลด์ จำกัด (BEC Studio)

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทบีอีซีเวิลด์ จำกัด เรื่องการฝึกงานและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของนักศึกษา โดยจะเริ่มด้วยโครงการ workshop "นักคิดมากเรื่อง กับนักเขียนเรื่องมาก" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่มีความสนใจในการเขียนบทละคร ซีรี่ส์ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมกับนักผลิต นักเขียนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และโอกาสเข้าทำงานกับ BEC Studio ในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์