คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Agence France-Presse (AFP)

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดย รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และผู้อำนวยการโครงการ B.J.M. และอาจารย์ Rui Zhang ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักข่าวต่างประเทศของฝรั่งเศส Agence France-Presse (AFP) โดยจะเริ่มจากการร่วมจัดโครงการอบรมด้าน Fact Checking สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ รวมถึงการวางแผนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต