นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสตอรี่บอร์ด โครงการ Umay+ Money Fitness Season 4

     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับทีม “ฟ้าแจ่มใสในวันวาน” ในโอกาสได้รับรางวัล #ชนะเลิศ จากการประกวดสตอรี่บอร์ด โครงการ Umay+ Money Fitness Season 4 ภายใต้หัวข้อ “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี...บริหารหนี้เป็น”

สมาชิกประกอบด้วย
1. น.ส.ปรวีณ์ นาคทอง นักศึกษากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
2. น.ส.รัตน์ตะวัน สมคิด นักศึกษากลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร
3. น.ส.มิลลิเนียม โอฬาร์พฤกษ์ นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
โดยมี ผศ.ดร.พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คำสำคัญ