กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดงานเสวนาในหัวข้อ “The News Generation ตัวตน ผู้คน อนาคต”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “The News Generation ตัวตน ผู้คน อนาคต” เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในวงการสื่อ และวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้ร่วมวงเสวนา ได้แก่ คุณธนกร วงษ์ปัญญา บรรณาธิการข่าวไทย สำนักข่าว The Standard คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters คุณสมคิด พุทธศรี บรรณาธิการบริหาร The 101 World และคุณหทัยรัตน์ พหลทัพ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว The Issan Record โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานของสื่อ ณ JC CINEMA คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และถ่ายทอดสดทางเพจ JC Thammasat
 
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง : https://www.facebook.com/JCThammasat/videos/325970756873950
 
 

Hashtags