สาขาสื่อสารศึกษา (MA) คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนาวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารศึกษา (MA) คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนาวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "ฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรัก" โดยมี รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน ประธานหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) และคณาจารย์ในคณะเข้าร่วมงาน ณ ห้อง JM 402 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก JC Thammasat ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน อาทิ บทบาทหน้าที่และการปรับตัวของสื่อพิธีกรรมการบูชาดาวนพเคราะห์วัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ Rama Channel การใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเข้าถึงเสียงบรรยายภาพของคนพิการทางการเห็น การสื่อสารเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ การสื่อสารและการต่อสู้มายาคติความงามของนางงามผิวสี ภาพตัวแทนผู้หญิงในซีรีย์เกาหลีที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมวิจารณ์ผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง : https://www.facebook.com/JCThammasat/videos/891081525462043 และ https://www.facebook.com/JCThammasat/videos/589249306409561

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 1 พฤษภาคม 2566

ลิงก์รับสมัคร : https://forms.gle/Nznm16S45ZXse6wH6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://grad.jc.tu.ac.th/program

สอบถามข้อมูล โทร 0-2613-2733, 0-2613-2734 หรือ 08-6312-7071

E-mail: mcmajc@tu.ac.th LINE ID: @wws4926k

Hashtags