บันทึกกิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/file/d/1KQnkXUUI4yByvGWGH_GlICY2B6HnygQv/view?usp=sharing