เปิดรับสมัครคัดเลือก นศ.โครงการแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

     ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566  โดยไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญา ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก ดังนี้

ดาวโหลด ประกาศรับสมัคร 
แบบฟอร์มสมัคร แบบฟอร์มสมัคร