คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ บริษัท IPG Mediabrands Thailand จัดงานเสวนา "Plan Me If You Can ทำแพลนได้.. ถ้านายแน่จริง!!!"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ บริษัท IPG Mediabrands Thailand จัดงานเสวนา "Plan Me If You Can ทำแพลนได้.. ถ้านายแน่จริง!!!" เพื่อให้ความรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานสายวางแผนการสื่อสาร(media planner) แก่นักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และดร.ธราภุช จารุวัฒนะ CEO บริษัท IPG Mediabrands Thailand กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล Executive Business Consultant คุณวรายุส นวลขาว Business Director คุณนันทพร สวีระสฤษดิ์ Business Director คุณศรัณยพัชร์ อติกันต์ธนา Director Of Business Intelligence คุณภูมิกิติ วันชาญเวช Social Media Associate Director และคุณธนนพวรรณ รัตนไตรศรี Commerce Manager ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องJM402 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์