คณะที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.นฤมล ปิ่นโต กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ร่วมให้การต้อนรับคณะที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมทั้งรับชมผลงานของนักศึกษาสาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ร่วมจัดแสดงในครั้งนี้อีกด้วย