สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “โซเชี่ยลออนไลน์ ดาบสองคมวิชาชีพสื่อ”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “โซเชี่ยลออนไลน์ ดาบสองคมวิชาชีพสื่อ” เพื่อระดมมุมมองสื่อมวลชน ร่วมกันป้องกันภัยโซเชี่ยลออนไลน์ และสนับสนุนการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านดิจิทัลให้กับวงการสื่อไทย ณ ห้อง JM 402 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
.
คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ และเป็นประธานในงานเสวนา “โซเชี่ยลออนไลน์ ดาบสองคมวิชาชีพสื่อ” โดยมีคุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช อาจารย์กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์ฯ คุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ ไทยพีบีเอส TPBS และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คุณระวี ตะวันธรงค์ ที่ปรึกษาเพจส่องสื่อ และ The Modernist และคุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว Today ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา และคุณภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนา
.
คุณภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เดินหน้าสู่การพัฒนาเกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก และพัฒนาการด้านเทคโนโลยี่เพื่อการสื่อสาร ซึ่งในด้านหนึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกด้านที่เป็นข้อพึงระวังอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการหลอกลวง ในการทุจริตของมิจฉาชีพ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก
.
สำหรับการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด บริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด และ บริษัท โรงไฟฟ้าราชบุรี จำกัด