คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

To produce graduates with academic knowledge and skills in Journalism and Mass Communication, able to analyze, synthesize and critique in order to develop a body knowleadge of Journalism and Mass Communication, effectively in work Aware of morality, ethics, responsibility and public conscience, as well as being a leader, knowledgable and up-to-date with modern technology.

Aiming to be a leading institute in producing professionals and research in Journalism, media and communications to contribute to the country's development strategy and solve social problems, be recognized both national and international.

JC

1

Program Bachelor's Degree (Regular)

Bachelor of Arts Program in Journalism

Read more
BJM

2

Program Bachelor's Degree (International Program)

Bachelor of Arts Program in Journalism (Media Studies) (International Program)

Read more
PhD

3

Program Doctoral's Degree (Regular)

Doctor of Philosophy (Media and Communication)

Read more
MA

4

Program Master's Degree (Regular)

Master of Arts (Communication Studies)

Read more
MCA

5

Program Master's Degree (Special)

Master of Arts (Media and Content Administration)

Read more
MCM

6

Program Master's Degree (Special)

Master of Arts (Corporate Communication Management)

Read more

Education and Service Guidance

Current Student
Basic systems and services for current student Read more
Application
Enrollment information Read more
Academic Calendar
Faculty of Journalism and Mass Communication academic year Read more
Scholarship
Scholarship Announcement and Applicant Requirements Read more

News

View all
สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) จัดงานเสวนาวิชาการ "สื่อสารศึกษา : ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ" ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่...

Read more
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม ROUNDTABLE เสวนาโต๊ะกลมชวนมองรอบด้าน เรื่อง ฝุ่น(ที่ไม่เคย)เข้าตา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรม ROUNDTABLE เสวนาโต๊ะกลมชวนมองรอบด้าน ในหัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 กับการสื่อสารสาธารณะ ความคาดหวังที่มีต่อสื่...

Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคณะ...

Read more
คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Faculty of Social Sciences, University of Hong Kong

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะวารสารศาสตร์ฯ โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ด...

Read more
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมมือกับบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค สร้างความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการจัดแสงดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คุณชยานนท์ อุลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ร่วมพูดคุยกับผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ...

Read more
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ ฯ เข้ารับรางวัลที่ ททท. จากกิจกรรม “On Ground to Online” พิกัดลับ "สุขทันที ที่สุพรรณบุรี"

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณทรานุวงศ์ คณบดีคณะวาร...

Read more