ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
1 พฤษภาคม 2566 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อง ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุ... อ่านเพิ่มเติม