ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
30 เมษายน 2567 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (... อ่านเพิ่มเติม
1 พฤษภาคม 2566 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประก... อ่านเพิ่มเติม