ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
1 กรกฎาคม 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนยื่นเอกสารการสมัครด้ว... อ่านเพิ่มเติม