การขอเอกสารฝึกงาน/ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์/ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

วิดีโอบันทึกกิจกรรม เตรียมความพร้อมฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564
 
นศ.เปิดดูได้อย่างเดียวและอาจต้อง login ด้วย User ของมหาวิทยาลัย
 
วิดีโอบันทึกกิจกรรม
 
เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถกด Download ได้เลย
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
สามารถ Download คำร้องฝึกงานรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2
 
ได้ที่ https://www.jc.tu.ac.th/paper-form/education
 
 
ลิงค์สำรอง
ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ 
https://forms.gle/WLApVHyKA9hxQYN47
 
ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyyO8DjImbMJLMBRBQc5rxDjy4wBFXJep3dkxM77HvvUn0aA/viewform?usp=sf_link