ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ปรับปรุง 26 ต.ค. 2566)

ตารางสอนระดับปริญญาตรี "หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต" (ศูนย์รังสิต)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (ปรับปรุง 26 ตุลาคม 2566)
 
ดาวน์โหลดไฟล์